Between technology and art

You are visiting an online gallery that presents student projects created as a final assignment in the course Generative Design Programming. The course is taught at the Faculty of Informatics of Masaryk University in Brno, which connects two worlds for 8 years — algorithms and programming in computer science courses with creativity and design in courses from the Studio of Graphic Design and Multimedia.

The final projects are as diverse as their authors. Some work with visuals, others with sound, text, or space. Some will impress with their originality, others will amuse you with their wit, or surprise you with their ingenuity.

Mezi technologiemi a uměním (czech)

Nacházíte se v online galerii, která představuje závěrečné projekty studentů předmětu Programování generativního designu. Předmět se vyučuje na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity již osmým rokem a propojuje dva světy, které na fakultě existují — algoritmy a programování z informatických předmětů s kreativitou a designem z předmětů Ateliéru grafického designu a multimédií.

Závěrečné projekty jsou rozmanité, stejně jako jejich autoři. Některé pracují s obrazem, jiné se zvukem, s textem či s prostorem. Některé vás zaujmou svojí neotřelostí, jiné pobaví svým důvtipem anebo překvapí vynalézavostí.