LATE NIGHT CITY STORIES

Nika Kunzová

O projektu

Hlavným konceptom projektu je vizualizácia nočných miest na základe písaných príbehov. Cieľom bolo zachytiť spomienku alebo zážitok a vyjadriť ho generatívnou cestou na základe vybraných slov a farieb. Milujem príbehy a nočné mestá, preto som vnímala tento projekt ako možnosť objaviť akým spôsobom spolu dokážu príbehy a nočné mestá interagovať vo vizuálnej podobe. Výsledkom projektu je localhost webstránka, cez ktorú sa dá vytvoriť unikátny obrázok pre každý príbeh vyjadrený troma slovami. Obrázok sa dá uložiť vo forme polaroid fotky v bielej alebo čiernej farbe s popisom príbehu.

Video

Technologie

Demo

Aplikaci si můžete vyzkoušet na optimistic-morse-6687ed.netlify.app/

V případě problémů zkuste jiný prohlížeč (např. Chrome, Edge).