LATE NIGHT CITY STORIES

Nika Kunzová

O projektu

Hlavným konceptom projektu je vizualizácia nočných miest na základe písaných príbehov. Cieľom bolo zachytiť spomienku alebo zážitok a vyjadriť ho generatívnou cestou na základe vybraných slov a farieb. Milujem príbehy a nočné mestá, preto som vnímala tento projekt ako možnosť objaviť akým spôsobom spolu dokážu príbehy a nočné mestá interagovať vo vizuálnej podobe. Výsledkom projektu je localhost webstránka, cez ktorú sa dá vytvoriť unikátny obrázok pre každý príbeh vyjadrený troma slovami. Obrázok sa dá uložiť vo forme polaroid fotky v bielej alebo čiernej farbe s popisom príbehu.

Video

Technologie

  • p5.js: javascript knižnica použitá na vizualizáciu mesta

  • WebGL: mode p5.js umožňujúci 3D rendering

  • NRC Word-Emotion Association Lexicon: databáza obsahujúca ohodnotenie slov na základe 8 základných emócií. Tieto dáta boli použité na vizuálne vyjadrenie stredu mesta reflektujúce slová použité na opis príbehu.

Demo

Aplikaci si můžete vyzkoušet na optimistic-morse-6687ed.netlify.app/

V případě problémů zkuste jiný prohlížeč (např. Chrome, Edge).